Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 22.09.2021

Rekisterinpitäjä:
JP Marinservice Ab Y-tunnus: 2411408-8
Lapväärtintie 949
64300 Lapväärtti
info@koysikauppa.fi

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.

Keräämme tietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Emme tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojasi vastaanottavat ja käsittelevät:
– yrityksemme ja sen työntekijät
– sinä itse, jos keskustelemme esim. sähköpostitse

Säilytämme henkilötietojasi:

– asiakasrekisterissä seitsemän vuden ajan
– sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan
– kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan.

Sinulla on seuraavat oikeudet:
– oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
– oikeus tietojen oikaisemiseen
– oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
– oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle